Diensten

Customer care

Een nieuwe klant werven kost vijf keer meer dan een bestaande klant behouden. Dat verklaart mee het belang van een uitstekende klantendienst. De medewerkers van AAC staan 24u per dag, 7 dagen op 7, klaar om uw klanten verder te helpen.

Patient support

AAC verzorgt al sinds 1989 binnenkomende oproepen voor de medische sector en is dus zeer vertrouwd met de eigenheden van deze doelgroep. Zo verzekert AAC permanentie voor medische wachtdiensten, zorgbedrijven, ocmw’s enz.

Insurance

AAC verzekert zowel binnen als buiten kantooruren permanentie voor schadeherstelnetwerken. We gaan zorgvuldig met elke aanvraag om en bekijken wanneer de schade kan hersteld worden en door welke partij.

Technical & Maintenance

AAC garandeert u een vlekkeloze opvolging van alle technische interventievragen, al dan niet gebaseerd op een onderhoudscontract. We zorgen ervoor dat een oproep zo snel mogelijk bij de ingenieur of technicus van wacht komt.

Medical & Paramedical

We garanderen een vriendelijke, menselijke aanpak en luisteren aandachtig naar de patiënt. Tegelijk weten we dat artsenpraktijken rekening dienen te houden met een uiterst strikte planning.